Steentje bijdragen

Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland

Doelstelling van Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland
De Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland is in 2009 opgericht om geld bijeen te brengen voor bewoners en medewerkers van indertijd Het Groene Erf. De Stichting wil de bewoners en medewerkers van Zorgerf Waarland helpen bij het realiseren van grote en kleine projecten, waarvan de kosten niet kunnen worden opgebracht door het Zorgerf zelf. Onze inzet moet direct of indirect ten goede komen aan de bewoners van de beide woonhuizen, (Westkade 1a en /Wstkade 18) en aan alle medewerkers van de dagbesteding. Dit kan op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Meer informatie over Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland?
www.vvzw.nl