Aanmelden

Voor aanmelding voor wonen, logeren of dagbesteding bij ‘Zorgerf Waarland’, kunt u contact met ons opnemen.

Zorgerf Waarland is telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur op telefoon nr.: 06-48906703. Of stuur een mail naar: info@zorgerfwaarland.nl

Het is van belang dat er een zogeheten indicatiebesluit is. Een indicatie kunt U aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ beoordeelt of iemand zorg nodig heeft en welk type zorg dat is.

Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag hiervan.

Zie ook:
www.ciz.nl
www.pgb.nl