Klachtenprocedure

Elke dag zetten wij ons in voor professionele zorg en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en begeleiding. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de dienstverlening van ‘Zorgerf Waarland’.

U kunt de klacht aan ‘Zorgerf Waarland’ doorgeven maar u kunt ook rechtstreeks uw klacht indienen bij Quasir (expertise centrum Klachten Zorg en Welzijn)

In de meeste gevallen kunt u uw klacht direct aangeven bij een medewerker van ‘Zorgerf Waarland’. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of telefonisch.