Verwantenraad

De verwanten behartigen de belangen van de bewoners in het beleid van de woonvorm. De raad heeft regelmatig overleg met de directie en heeft adviesrecht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat kan de verwantenraad allemaal voor u kan betekenen?


Adviesrecht en onderwerpen
Voorbeelden van zaken waarover de raad adviesrecht heeft zijn onder andere verbouwing, kwaliteit, sfeer, voeding en bejegening. Ook bespreekt de verwantenraad onderwerpen die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit vanuit het ‘cliëntperspectief’ zoals aanpassingen en keuze van activiteiten.

Invloed
De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen de woonvorm en dagbesteding en heeft invloed op het beleid van Wonen. De WMCZ geeft de kaders zodat medezeggenschap ook mogelijk is.

Contact

Voor informatie kunt u zich wenden tot Zorgerf Waarland, Jan Steven van Dijk (voorzitter bestuur).
Telefoonnummer: 06-48906703