Wat bieden wij

Bij Zorgerf Waarland wordt zorg verleend waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet. We zijn een instelling voor de categorieën persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Bij ons kunnen (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, logeren en/of gebruik maken van de dagbestedingsactiviteiten.

Wonen

De twee woningen bieden samen veertien woonplekken aan, aan jong volwassenen met een speciale zorgvraag.
Lees meer over Wonen

Logeren

Bij Zorgerf Waarland kunnen kinderen en jong volwassenen met een speciale zorgvraag ook logeren.
Lees meer over Logeren

Werken en dagopvang

De dagbesteding biedt werk, dagopvang en stage aan kinderen en (jong) volwassenen met een speciale zorgvraag.
Lees meer over Werken

Medische begeleiding

Voor de medische begeleiding van de bewoners kan Zorgerf Waarland terecht bij de plaatselijke huisartsenpraktijk in Waarland. Vanuit ons uitgangspunt kunnen wij een medisch consult bij een antroposofische arts aanvragen. Tevens is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige werkzaam.

Individuele begeleiding

Bij een speciale en zeer gerichte, persoonlijke begeleidingsbehoefte kan Zorgerf Waarland individuele begeleiding aanbieden.

Ondersteuningsplan

We werken met een persoonlijk ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan beschrijft de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelingsvoorwaarden en geeft richting aan de begeleiding in het dagelijks leven.
Elke bewoner / medewerker heeft een mentorbegeleider, deze ontwikkelt, evalueert en stelt het ondersteuningsplan bij met de bewoner/medewerker en diens wettelijk vertegenwoordiger.