Werken

Werken en dagopvang

Zorgerf Waarland biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen en kinderen met een speciale zorgvraag. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen bij Zorgerf Waarland tot bloei via zinvolle dagbesteding. Ze overwinnen sociale barrières door bijvoorbeeld dieren te verzorgen of door samen met anderen te werken in de tuin.

Op de dagbesteding staan ‘individuele groei en sociale vaardigheden’ voorop waarbij wordt aangesloten op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele medewerker.

Op de dagbesteding kan men dieren verzorgen, werken in de kas en moestuin, hout bewerken en potten bakken. Er worden huishoudelijke taken uitgevoerd zoals de was, schoonmaken en de pauzes verzorgen, koken en bakken. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten zoals zwemmen, handenarbeid, toneel spelen, sporten, stage lopen en (educatieve) uitstapjes maken.

De rode draad op de dagbesteding is het leren ontdekken van de eigen mogelijkheden en het leren uitbouwen van de eigen vaardigheden.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Met uitzondering van feestdagen en vakanties. Op jaarbasis zijn dit in totaal 234 dagen (= 468 dagdelen).

Cliënten in de dagbesteding dienen te beschikken over een geldige indicatie voor begeleiding groep op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wij vinden het belangrijk een juiste match te kunnen maken. Om die reden hanteren wij de volgende exclusiecriteria; Gezien ons open karakter kunnen cliënten met wegloopgedrag niet worden toegelaten. Tevens kunnen cliënten met overschrijdende problemen met betrekking tot alcohol misbruik, drugs gebruik, agressie en seksueel overschrijdend gedrag niet worden toegelaten.