Aanmelden

Voor een aanmelding voor wonen, logeren of dagbesteding bij ons, kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Zorgerf Waarland is telefonisch te bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: 06-48906703. Of stuur een mail naar: info@zorgerfwaarland.nl

Het is van belang dat er een zogeheten indicatiebesluit is. Een indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ beoordeelt of iemand zorg nodig heeft en welk type zorg dat is.

Zie ook:
www.ciz.nl
www.pgb.nl