Steentje bijdragen

Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland

Doelstelling van Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland
De Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland is in juli 2017 opgericht om geld bijeen te brengen voor de cliënten. De Stichting wil helpen bij het realiseren van grote en kleine projecten, waarvan de kosten niet kunnen worden opgebracht door het Zorgerf zelf. Onze inzet moet direct of indirect ten goede komen aan de cliënten. Dit kan op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Meer informatie over Stichting Vrienden van Zorgerf Waarland?
www.vvzw.nl