Vrienden

Waar ben je zonder je vrienden?

Vrienden van Zorgerf Waarland zijn donateurs die zorgen dat bepaalde activiteiten die buiten de bekostiging vallen toch aangeboden kunnen worden aan onze cliënten.

Alle gelden komen ten goede aan onze cliënten en worden ingezet op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied. Vrienden van Zorgerf Waarland hebben een eigen stichting waarbinnen deze gelden beheerd worden.

De website van onze Vrienden is: www.vvzw.nl