Wat bieden wij

Bij Zorgerf Waarland wordt zorg verleend waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet. We zijn een instelling voor de categorieën persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Bij ons kunnen (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, logeren en/of gebruik maken van de dagbestedingsactiviteiten.

Wonen

De twee woningen bieden samen veertien woonplekken aan, aan jong volwassenen met een speciale zorgvraag.
Lees meer over Wonen

Logeren

Op één woning is er een logeerplek. Deze logeerplek is voor logeeropvang van kinderen en jong volwassenen met een speciale zorgvraag.
Lees meer over Logeren

Werken en dagopvang

De dagbesteding biedt werk, dagopvang en stage aan kinderen en (jong) volwassenen met een speciale zorgvraag. Op zaterdag is er een speciale groep voor kinderen.
Lees meer over Werken

Individuele begeleiding

Bij een speciale en zeer gerichte, persoonlijke begeleidingsbehoefte kan Zorgerf Waarland individuele begeleiding aanbieden.

Ondersteuningsplan

We werken met een persoonlijk ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan beschrijft de individuele doelen, ontwikkelingsmogelijkheden en -voorwaarden en geeft richting aan de begeleiding in het dagelijks leven.
Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider stelt het ondersteuningsplan samen met de cliënt (,diens wettelijk vertegenwoordiger), onze gedragskundige op.