Werken

Werken en dagopvang

Zorgerf Waarland biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen en kinderen met een speciale zorgvraag. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen bij Zorgerf Waarland tot bloei via zinvolle dagbesteding. Ze overwinnen sociale barrières door bijvoorbeeld dieren te verzorgen of door samen met anderen te werken in de tuin.

Op de dagbesteding staan ‘individuele groei en sociale vaardigheden’ voorop waarbij wordt aangesloten op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele medewerker.

Activiteiten die op de dagbesteding worden aangeboden zijn dieren verzorgen, helpen bij het terrein onderhoud en werken in de kas en moestuin. We hebben een houtwerkplaats waar onder andere een vogelhuisje, insectenhotel of plantenbakken wordt gemaakt. In de keramiekwerkplaats worden mooie kunstwerken gemaakt zoals katten, vogeltjes en schalen. In de keuken wordt gekookt en gebakken.

Wij hebben een aantal paarden waarop, onder begeleiding van een instructrice, paard kan worden gereden en waarmee paardencoaching wordt gegeven. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten zoals zwemmen en sporten.

De rode draad op de dagbesteding is het leren ontdekken van de eigen mogelijkheden en het leren uitbouwen van de eigen vaardigheden.

De dagbesteding wordt het gehele jaar aangeboden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Met uitzondering van een aantal feestdagen.

Cliënten in de dagbesteding dienen te beschikken over een geldige indicatie voor begeleiding groep op basis van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wij vinden het belangrijk een juiste match te kunnen maken. Om die reden hanteren wij de volgende exclusiecriteria; Gezien ons open karakter kunnen cliënten met wegloopgedrag niet bij ons terecht. Tevens kunnen cliënten met overschrijdende problemen met betrekking tot alcohol misbruik, drugs gebruik, agressie en seksueel overschrijdend gedrag niet worden toegelaten.