Wonen

Wonen en Logeren

Op het terrein van Zorgerf Waarland staan twee woonhuizen.

De woning aan Westkade 1A biedt 7 woonplaatsen aan jong volwassenen met een 24 uur zorg- begeleiding vraag vanaf 18 jaar oud.

De woning aan Westkade 18 biedt 7 woonplaatsen aan jong volwassenen met een 24 uur zorg- begeleidingsvraag vanaf 18 jaar oud. Er is op deze woning één logeerplek.

Iedere bewoner beschikt over een eigen slaapkamer. De huiskamer, keuken en sanitaire ruimte zijn voor gezamenlijk gebruik. In huis heerst een gezellige herkenbare huiselijke sfeer. Steeds terugkerende dagonderdelen geven het leven een duidelijke structuur, een herkenbaar ritme en daardoor een veilig en warm gevoel.

Bewoners en logees dienen te beschikken over een geldige indicatie voor verblijf op basis van Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wij vinden het belangrijk een juiste match te kunnen maken. Om die reden hanteren wij de volgende exclusiecriteria; Gezien ons open karakter kunnen cliënten met wegloopgedrag niet bij ons verblijven. Tevens kunnen cliënten met overschrijdende problemen met betrekking tot alcohol misbruik, drugs gebruik, agressie en seksueel overschrijdend gedrag niet worden toegelaten.