Cliëntenraad

De cliëntenraad is een gecombineerde raad; in de raad zitten ouders, wettelijk vertegenwoordigers en cliënten. De raad behartigt de belangen van alle cliënten.

De raad zorgt ervoor dat de organisatie beter weet wat cliënten willen. En de cliëntenraad praat mee over de koers die de organisatie vaart. De zaken waarover de raad advies kan geven of over kan meebeslissen zijn vastgelegd in een reglement.

De onderwerpen die aan bod komen in de raad zijn heel verschillend. Het varieert van de begroting, verhuizingen, voeding, ontwikkeling van nieuwe diensten en andere toekomstplannen van de organisatie, tot alles wat door de leden zelf wordt ingebracht.

De leden zetten zich in voor een cliëntenraad die er toe doet en die als het nodig is kan opkomen voor de belangen van alle cliënten van Zorgerf Waarland.
Zij zien zich daarbij ook graag gesteund door ouders en/of familieleden.

Voor informatie kunt u mailen naar clientenraad@zorgerfwaarland.nl .