Missie en visie

Visie - Groot in Kleinschaligheid

Zorgerf Waarland is een zorgboerderij in Waarland (Noord-Holland), met een ruim aanbod voor (jong)volwassenen die een specifieke zorgvraag hebben vanwege hun lichte tot matige verstandelijke beperking.

Bij ons kunnen zij wonen of logeren in combinatie met naar school of hun werk gaan, of dagbesteding genieten. Cliënten krijgen begeleiding op maat in de groep waar zij wonen, of bij het semi-zelfstandig wonen in een van onze units.

Ook wanneer cliënten zelfstandig gaan wonen is ambulante begeleiding mogelijk.

Door middel van samenwerking met partners als PROV Jeugd & Gezin en Heemzorg hebben wij als kleinschalig Zorgerf Waarland alles in huis wat nodig is om de juiste zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Op deze manier bieden wij zorg van hoogwaardige kwaliteit die voldoet aan de WTZI.

Missie - Altijd in beweging

Cliënten

Samen met jou en je ouders of wettelijk vertegenwoordigers zorgen wij voor maatwerk om jou tot je recht te laten komen en succeservaringen op te laten doen. Met persoonlijke aandacht, geduld en humor begeleiden wij je bij de dagelijkse gang van zaken op het zorgerf en het participeren in de samenleving. Je hebt een ruime keuze aan activiteiten, maar je mag ook juist genieten van het buitenleven dat onze rustige, groene omgeving biedt.

We denken in kansen en mogelijkheden en geven je op maat de begeleiding die je nodig hebt. Samen werken we aan jouw doelen die jouw vaardigheden en autonomie vergroten én vieren we de successen.

Het buitenleven en de natuur speelt bij ons een grote rol bij het leiden van een gezond leven. De faciliteiten van Zorgerf Waarland ondersteunen dit en de activiteiten bij zowel wonen, school, werken als dagbesteding sluiten we zo goed mogelijk op jouw wensen en persoonlijke doelen aan. 

Medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers bieden we een fijne werkplek waarin zij de vrijheid en mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Medewerkers en vrijwilligers hebben de ruimte om richting te geven aan goede zorg. Er worden jaarlijks diverse trainingen en scholingen centraal aangeboden, maar medewerkers hebben ook de mogelijkheid om individueel een studie te volgen. Op Zorgerf Waarland staan we open voor ideeën en denken we ook hier in mogelijkheden.

Alle zorgmedewerkers van Zorgerf Waarland zijn of worden Gentle Teaching en Triple C geschoold. Bij Gentle Teaching en Triple C ligt het accent niet op het ontwikkelen van praktische vaardigheden of het afleren van ‘ongewenst gedrag’, maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met een kind of een volwassene met een beperking of aandoening goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we hem/ haar op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen, zonder dat dat voor hem/ haar of de omgeving schadelijk is.

Triple C staat daarbij voor Cliënt, Coach en Competentie. We gaan uit van onvoorwaardelijke ondersteuning en het vergroten van de competentie door succeservaringen op te doen in een voor de cliënt passend tempo.