Missie en Visie

Visie - Groot in Kleinschaligheid

Zorgerf Waarland biedt wonen en dagbesteding aan voor jong volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Er is een beschermde omgeving waar je kunt samenleven en werken in een groep.

Bij ons kun je oud worden. Wanneer je het groepswonen ontgroeit is er de mogelijkheid om naar appartementwonen toe te gaan.

Missie - Altijd in beweging

Cliënten
- We werken graag samen met de cliënt, zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers en andere betrokkenen rondom de cliënt, om samen te zorgen dat de cliënt zo goed mogelijk tot zijn recht komt.
- Je hebt veel te zeggen over de invulling van je eigen leven. Vanuit een beschermde omgeving participeer je in een samenleving en wij helpen je hierbij.
- We zijn gastvrij en de omgeving straalt rust uit. Het buitenleven speelt een grote rol en de natuur weet te inspireren om een gezond leven te leiden.
- We denken niet in beperkingen en gaan samen opzoek naar mogelijkheden en begeleiden je in wat je nodig hebt. De faciliteiten van Zorgerf Waarland ondersteunen hierbij en de activiteiten bij zowel wonen als dagbesteding sluiten zo goed mogelijk op je wensen aan.

Medewerkers en vrijwilligers
- Medewerkers bieden we een fijne en veilige werkplek waarin ze de vrijheid hebben zich te ontwikkelen. Medewerkers en vrijwilligers hebben de ruimte om richting te geven aan goede zorg. Jaarlijks worden diverse trainingen en scholingen centraal aangeboden, maar er wordt ook de mogelijkheid geboden om individueel een studie te volgen. We staan open voor ideeën en denken ook hier in mogelijkheden.
- Alle zorgmedewerkers zijn Gentle Teaching geschoold. Bij Gentle Teaching ligt het accent niet op het ontwikkelen van praktische vaardigheden of het afleren van ‘ongewenst gedrag’, maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met een kind of een volwassene met een beperking of aandoening goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we hem op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen zonder dat dat voor hemzelf of de omgeving schadelijk is.